Bài viết

A collection of stories about our people, our capabilities, our research, and the ever-changing face of our firm.
Giá trị của một thiết kế tốt

Giá trị của một thiết kế tốt

05/09/2023 UX Design

Vào năm 2023, giá trị của thiết kế sẽ rõ ràng hơn bao giờ hết.

Đánh số trang, nút “Tải thêm” và cuộn vô cực

Đánh số trang, nút “Tải thêm” và cuộn vô cực

02/09/2023 UX Design

Đánh số trang, dùng nút "Tải thêm" và cuộn vô cực là các phương pháp

Tìm kiếm cảm hứng thiết kế 

Tìm kiếm cảm hứng thiết kế 

26/08/2023 Figma

Tại Figma có một kênh trong Slack được đặt tên khéo léo là “Cảm hứng”,

Giá trị của một thiết kế tốt

Đánh số trang, nút “Tải thêm” và cuộn vô cực

Tìm kiếm cảm hứng thiết kế