Bài viết

A collection of stories about our people, our capabilities, our research, and the ever-changing face of our firm.
Thành tố UX 2: Định hướng Phạm vi

Thành tố UX 2: Định hướng Phạm vi

28/03/2023 Thành tố User Exeprience

Nếu Thành tố UX 1 đặt câu hỏi : ”Tại sao chúng ta lại làm sản phẩm?” này thì Thành tố UX 2 sẽ đặt câu hỏi: “Chúng ta sẽ làm cái gì ở sản phẩm này?”

Thành tố UX 1: Định hướng Chiến lược

Thành tố UX 1: Định hướng Chiến lược

27/03/2023 Thành tố User Exeprience

Chiến lược phải là bước khởi đầu trong quá trình thiết kế trải nghiệm người dùng của bạn, nhưng điều đó không có nghĩa là chiến lược của bạn phải được thiết lập trước khi dự án có thể tiến triển.

Các nguyên tắc quản trị dự án

Các nguyên tắc quản trị dự án

25/03/2023 Managing UX Team

Ngay cả đối với những nhà quản lý dự án giàu kinh nghiệm nhất, cũng gặp phải những khó khăn nhất định.

Thành tố UX 2: Định hướng Phạm vi

Thành tố UX 1: Định hướng Chiến lược

Các nguyên tắc quản trị dự án