giải pháp ux

nâng cao năng lực hiểu khách hàng

Chúng tôi tự hào là một trong những đơn vị chăm chỉ và nỗ lực nghiên cứu rộng rãi và sâu sắc về lĩnh vực “trải nghiệm người dùng” và ứng dụng chúng để hỗ trợ các doanh chủ tại Việt Nam. Với tầm nhìn sẽ chung tay tạo ra và chỉ tạo ra những sản phẩm hữu ích và nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời đại số.

Thấu hiểu và xác định nỗi đau của người dùng thông qua các phương pháp như Empathy Map, User Journey Map, User Story.

Tháng 1-2022: Với hơn 3+ kinh nghiệm tư vấn và thực chiến các dự án trong và ngoài nước, chúng tôi tư vấn để mang lại các kiến thức sâu rộng và thực tiễn cho doanh nghiệp.

Các dịch vụ thiết kế Userflow, Wireframe, User Interface, giải pháp cải thiện “Trải nghiệm người dùng (UX)” trên tất cả các nền tảng thiết bị.

Tháng 5-2022: Chúng tôi tạo ra các khoá học về UX/UI với trọng tâm mang đến những vấn đề sát sàn nhất, và thực tiễn nhất về cho học viên.

lộ trình đào tạo ux doanh nghiệp

Đăng ký theo dõi và nhận ngay các bài viết của chúng tôi về đào tạo UX/UI nội bộ cũng như các ưu đãi định kỳ, hấp dẫn