October 2021

6 mẹo UX cho Website Ecommerce

Thiết kế trang web thương mại điện tử với trải nghiệm người dùng tốt giúp bạn dễ dàng tăng tỷ lệ chuyển đổi và vượt xa đối thủ cạnh tranh.

UX trong thiết kế dịch vụ

Thiết kế dịch vụ phải tập trung vào chính những vấn đề được tạo ra trong suốt quá trình trải nghiệm dịch vụ.