UX Design

Output vs Outcome

Một thách thức to lớn trong việc xây dựng sản phẩm và thiết kế UX là tập trung quá nhiều

Tập trung vào sự đơn giản

Việc thêm các tính năng có ít hoặc không có giá trị đối với hầu hết người dùng làm suy yếu khả năng bẩm sinh của mọi người trong việc thu thập và xử lý thông tin một cách hiệu quả

Não bộ, UX và ra quyết định

Não bộ con người con người có khả năng ghi nhớ, tổng hợp và phân tích thông tin để có thể ra quyết định. Các nhà thiết kế có thể vận dụng điều này vào trong các thiết kế.

Keep It Simple, Stupid

Chính Albert Einstein đã nói; “Nếu bạn không giải thích được thì tức là bạn chưa hiểu rõ về nó.” Mặc dù câu nói thường được diễn giải theo một cách khác.

12 Năng lực của thiết kế UX – Phần 2

Những chuyên gia từ Drawbackwards đã viết cuốn sách trình bày 12 năng lực trong lĩnh vực thiết kế UX, dựa trên những nghiên cứu và kinh nghiệm thực tiễn. Chuỗi bài viết này sẽ lần lượt liệt kê 12 năng lực của Thiết kế UX được đề cập trong cuốn sách cùng tên và chia sẻ chúng cùng với những trải nghiệm thực tế của đội ngũ Rebo.