UX Design

UX Design

Xây dựng hệ thống thiết kế theo Atomic Design

Atomic design cung cấp một phương pháp luận rõ ràng để xây dựng hệ thống thiết kế bằng cách thực sự nhìn thấy cách chúng được tạo lập ở từng cấp độ khác nhau. Nó giúp các nhóm làm việc dễ dàng nhìn thấy vấn đề nằm ở đâu, và cần phải xử lý nó ở cấp độ nào để tối giản chi phí và tiết kiệm nhiều thời gian nhất, đồng thời không ảnh hưởng đến tính nhất quán của thiết kế.

UX Design

Thiên kiến xác nhận trong UX

Sự thiên vị xác nhận có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng trong nghiên cứu và thiết kế UX vì nó có thể làm sai lệch quan điểm của người thực hành bằng cách loại trừ các lựa chọn thay thế và ủy quyền bất đồng.

UX Design

Thiết kế trải nghiệm người dùng: Khi thiết kế không còn chỉ là làm cho đẹp

Steve Jobs từng nói: “Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works”. Thiết kế Trải nghiệm người dùng (User eXperience – UX) có thể xem là một ví dụ điển hình cho phát biểu này. Thiết kế UX thực sự không còn chỉ là việc “làm cho đẹp”. Các Thiết kế được sử dụng trên các thiết bị công nghệ hiện đại, khiến nó cũng mang tính khoa học nhiều hơn nghệ thuật.

UX Design UX Industry

Graphic Designer và UI designer khác nhau thế nào?

Trước đây, khi nói về thiết kế phần lớn mọi người sẽ nghĩ ngay đến thiết kế đồ họa. Ngày nay, chúng ta sống trong thời đại số với những sự phát triển vượt trội về công nghệ và dần trở thành những “công dân số”. Vì vậy, những nhà thiết kế cũng trở thành “những nhà thiết kế số”, với những lĩnh vực đa dạng hơn. Thiết kế giao diện người dùng (UI design) là một trong số đó.

UX Design

Đạo đức trong thiết kế trải nghiệm

Ngay cả khi cố lõi chiến lược của tổ chức (business goal) hay mục tiêu của sản phẩm (product objective) không phải là truyền tải những giá trị hay thông điệp có ý nghĩa cho cộng đồng, yếu tố đạo đức vẫn cần được chú trọng trong thiết kế trải nghiệm.