Blog mới nhất

Blog

Output vs Outcome

Một thách thức to lớn trong việc xây dựng sản phẩm và thiết kế UX là tập trung quá nhiều

Tập trung vào sự đơn giản

Việc thêm các tính năng có ít hoặc không có giá trị đối với hầu hết người dùng làm suy yếu khả năng bẩm sinh của mọi người trong việc thu thập và xử lý thông tin một cách hiệu quả

Lộ trình UX: Ai, Khi nào và Bao lâu?

Lộ trình hoạt động như một nguồn chân lý duy nhất về cách bạn dự định thực hiện một chiến lược. Họ phải là cầu nối giữa tầm nhìn và quản lý nhiệm vụ của bạn.

Sáu bước tạo lập bản đồ sản phẩm

Lộ trình trải nghiệm người dùng là một tạo tác chiến lược, sống động, sắp xếp, ưu tiên và truyền đạt công việc trong tương lai của nhóm UX cũng như các vấn đề mà nhóm này cần giải quyết. L

Ba lầm tưởng về cách tính ROI trong UX

Tính toán lợi tức đầu tư (ROI) của công việc trải nghiệm người dùng liên quan đến việc xác định và chứng minh những thay đổi thiết kế có thể tác động đến mục tiêu kinh doanh như thế nào – doanh thu, tiết kiệm chi phí hoặc các chỉ số hiệu suất chính (KPI).

Ba chiến lược cải thiện trải nghiệm

Để cải thiện trải nghiệm của khách hàng, các tổ chức có thể lựa chọn các giải pháp từ mức đầu tư và tác động từ thấp đến cao, tùy thuộc vào trạng thái hiện tại, ngân sách, khả năng chấp nhận rủi ro, mức độ sẵn sàng chuyển đổi và nhu cầu chưa được đáp ứng của họ.