Nguyễn Vũ Nhật Hạo

Thiết kế UX và mục tiêu kinh doanh

Mục tiêu tối thượng của các nhà thiết kế UX gắn kết những giá trị trải nghiệm người dùng của sản phẩm với giá trị kinh doanh của doanh nghiệp

6 mẹo UX cho Website Ecommerce

Thiết kế trang web thương mại điện tử với trải nghiệm người dùng tốt giúp bạn dễ dàng tăng tỷ lệ chuyển đổi và vượt xa đối thủ cạnh tranh.