UX Business

Lộ trình UX: Ai, Khi nào và Bao lâu?

Lộ trình hoạt động như một nguồn chân lý duy nhất về cách bạn dự định thực hiện một chiến lược. Họ phải là cầu nối giữa tầm nhìn và quản lý nhiệm vụ của bạn.

Ba lầm tưởng về cách tính ROI trong UX

Tính toán lợi tức đầu tư (ROI) của công việc trải nghiệm người dùng liên quan đến việc xác định và chứng minh những thay đổi thiết kế có thể tác động đến mục tiêu kinh doanh như thế nào – doanh thu, tiết kiệm chi phí hoặc các chỉ số hiệu suất chính (KPI).

Sự khác nhau giữa UX và CX

Trải nghiệm người dùng (User Experience) bao gồm tất cả các khía cạnh tương tác của một người với công ty, dịch vụ và sản phẩm của công ty đó.

UX trong thiết kế dịch vụ

Thiết kế dịch vụ phải tập trung vào chính những vấn đề được tạo ra trong suốt quá trình trải nghiệm dịch vụ.

Đo lường hiệu quả tối ưu UX

Để chứng minh được tính hiệu quả của UX, nó cần được chuyển hóa thành những giá trị có thể định lượng cho phép họ truyền đạt đến khách hàng