Strategy

Sáu bước tạo lập bản đồ sản phẩm

Lộ trình trải nghiệm người dùng là một tạo tác chiến lược, sống động, sắp xếp, ưu tiên và truyền đạt công việc trong tương lai của nhóm UX cũng như các vấn đề mà nhóm này cần giải quyết. L

Ba lầm tưởng về cách tính ROI trong UX

Tính toán lợi tức đầu tư (ROI) của công việc trải nghiệm người dùng liên quan đến việc xác định và chứng minh những thay đổi thiết kế có thể tác động đến mục tiêu kinh doanh như thế nào – doanh thu, tiết kiệm chi phí hoặc các chỉ số hiệu suất chính (KPI).

Ba chiến lược cải thiện trải nghiệm

Để cải thiện trải nghiệm của khách hàng, các tổ chức có thể lựa chọn các giải pháp từ mức đầu tư và tác động từ thấp đến cao, tùy thuộc vào trạng thái hiện tại, ngân sách, khả năng chấp nhận rủi ro, mức độ sẵn sàng chuyển đổi và nhu cầu chưa được đáp ứng của họ.

Tổng quan về chiến lược UX

Chiến lược trải nghiệm người dùng là một kế hoạch hành động được thiết kế để đạt được trạng thái cải thiện trong tương lai trên phương diện trải nghiệm người dùng của tổ chức trong một khoảng thời gian đã thiết lập.

Tập trung vào giá trị

Một trong những cái bẫy lớn nhất trong việc lập kế hoạch sản phẩm là tập trung vào tính năng (đầu ra) hơn là giá trị (kết quả đạt được)

Thiết kế UX và mục tiêu kinh doanh

Mục tiêu tối thượng của các nhà thiết kế UX gắn kết những giá trị trải nghiệm người dùng của sản phẩm với giá trị kinh doanh của doanh nghiệp