Recap Figma Config 2023

recap figma config 2023

Dylan mở đầu #config23 bằng giới thiệu nỗ lực của Figma muốn đóng góp vào quy trình (brainstorm – design – build) để giúp mọi người có thể tạo ra các sản phẩm tốt nhất.

DESIGN → BUILD

Day 1 (21/6) là chủ yếu nhất là cập nhật feature được CEO và CTO Kris Rasmussen giới thiệu. Chủ yếu ở 3 phần quan trọng (Design System, Prototyping, Production):

Auto layout (Version 5)

 1. 100% là phải học rồi và cập nhật vì đây là kỹ thuật quan trọng, nền tảng của mọi Designer trên Figma.
 2. Auto Layout Wrap + Variables sẽ thay đổi cách Designer làm Responsive.

Advanced Prototyping

 1. Prototype trông đơn giản hơn, ít màn hình hơn là vì Figma chuyển sự phức tạp, nâng cao, tinh vi hơn vào khâu xử lý. Nên chúng ta chớ thấy ít màn hình mà nghĩ nó đơn giản.
 2. Vẫn là một tính năng thứ yếu. Nếu chúng ta hiểu được cách ứng dụng hoạt động, thì bạn sẽ tự nhiên hiểu cách setup các điều kiện [conditional statement].

Dev Mode, a new space for developers

“Developers can feel more at home with figma.”

 1. CTO đặt vấn đề 30% weekly active users của Figma là Developer. Con số này bằng với Designer.
 2. Vì vậy Figma muốn Developer hưởng lợi ích nhiều hơn từ việc sử dụng Figma được thân thiện hơn (Mode, Plugin, VSCode, Github, …).
 3. Figma sẽ thu phí Dev Mode vào năm 2024.

Variables

 1. Tính năng này giảm khoảng cách giữa mặt kỹ thuật của Design và Developer. Nhưng nó không làm cho chúng ta Design giỏi hơn.
 2. Nhưng thật sự để đưa Variables vào thực tế tại công ty thì nên là công ty làm sản phẩm, là những người có tâm mới dành thời gian mà làm cho kỹ, tỉ mỉ và quản lý.
 3. Mình đang thấy có sự mâu thuẫn giữa việc set Libraries và Variables. Cần dành thời gian để thử nghiệm.
 4. Tính năng này giảm khoảng cách giữa mặt kỹ thuật của Design và Developer. Nhưng nó không làm cho chúng ta Design giỏi hơn.

Tiny updates to level up UX in Figma

 1. Font picker: Bạn có thể preview được typeface trước khi chọn.
 2. File browser redesign: Tái thiết kế cho gọn hơn.
 3. Preview prototype: xem prototype ngay trên khu vực thiết kế. Không làm cho người dùng phải chuyển màn gây mất tập trung.

AI in Figma

 1. Demo nhanh qua việc Figma kết hợp với Diagram để đưa AI vào Figma như thế nào.

BRAINSTORM → DESIGN

Sau màn cảm ơn cộng đồng, khoe Apple lên Community, Dylan đi thẳng vào AI từ đầu buổi: AI chỉ tạo ra “A good first draft” chứ không tạo ra một “A word class product”. Phải tốn rất nhiều thời gian và sự công phu mới ra được một sản phẩm

An Amazing Tool ≠ A Great Product

Sau khai mạc Config 2023 bằng bài thuyết trình của CEO, CTO là các buổi talks với các người trong giới về thiết kế, sản phẩm, công nghệ. Nhưng mình đã đi một vòng Twitter thì thấy chủ đề nhiều nhất là AI, tương lai của thiết kế UI, Responsive.

Buổi talk mình quan tâm nhất là với CEO Airbnb — Brian Chesky. Brian xuất phát là Designer và đang vận hành một công ty sản phẩm rất chú trọng về thiết kế, con người, cộng đồng trải nghiệm người dùng: Link: https://config.figma.com/video-on-demand/6329872286112

More…

NEXT STEP

Việc của chúng ta là tập trung hiểu công cụ Figma, tăng khả năng làm dự án và mở rộng góc nhìn về Sản Phẩm, thay vì luôn dính vào những khái niệm lập trình, công nghệ cao. Điều này giúp chúng ta xây dựng một nền tảng để tiếp tục hành trình hành nghề.

Và đây cũng là điều chúng tôi (Rebo/Học Figma Thật Đơn Giản) đặt nỗ lực. Chúng tôi tập trung giúp người học (Fresher) tự tin vào tay nghề, kiến thức chọn lọc để xây dựng Tâm Thế đúng nghĩa. Thông tin chi tiết khoá học tại đây: https://rebo.vn/khoa-hoc-figma

Cheers!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Các bài viết liên quan