Giá trị cốt lõi

giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi là bộ tiêu chuẩn, quy tắc, nguyên lý không thể thoả hịêp về các hành vi và chuẩn mực. Nói cách khác, giá trị cốt lõi là những niềm tin – đại diện cho hình mẫu, lý tưởng mà chúng ta hướng đến. Đằng sau đó là một câu hỏi sâu xa hơn về “Tôi là ai?”, “Lí do vì sao tôi tồn tại?”, …

Giá trị cốt lõi được thể hiện trong các hành vi trong đời sống hằng ngày, và là kim chỉ nam cho mọi hành động. Điều quan trọng là chúng ta có THẬT SỰ có những giá trị cốt lõi, và GẮN CHẶT (Allign) các giá trị đó vào chính đời sống của chúng ta. Hơn là nội dung của những giá trị cốt lõi, dù đó có là những giá trị hay ho như thế nào.

Trong những ngày đầu xây dựng Rebo, tôi cùng người cộng sự đã bắt đầu hành trình đi tìm những giá trị cốt lõi. Rõ ràng, dù chúng tôi chưa biết là gì, nhưng chắc chắn, đó sẽ là những gì đại diện cho ý chí, khát vọng, và lý tưởng của chúng tôi về kinh doanh. Lắm lúc vỡ trận, mâu thuẫn vì ngay cả chúng tôi cũng không thể nào tuân thủ những giá trị đã đề ra. Nhưng đó cũng chính là cách chúng tôi học và tìm ra được mặt còn lại của vấn đề “Đâu là những giá trị mà chúng tôi không sỡ hữu?”

Dù là cá nhân hay tổ chức, giá trị cốt lõi cần thời gian đủ dài để va đập, thử thách và chiêm nghiệm. Đó là một quá trình phát hiện giá trị, làm ra giá trị, gắn chặt giá trị, và giữ gìn giá trị. Một quá trình liên tục không ngừng nghỉ để thấm nhuần đâu là cốt lõi (core) trong những giá trị (value).

Trong một xã hội bùng bổ doanh nhân tự xưng như hiện nay, thước đo của sự thành công được đo bằng số dư trong tài khoản, mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng tiền hoặc quyền lực. Giá trị cốt lõi luôn bị thử thách và được cho là giáo điều, sáo rỗng khi không thể giải quyết được những cơm, áo, gạo, tiền. Lắm khi chăm chỉ, chuyên nghiệp, nhiệt huyết làm việc lại chẳng thể nào “ra việc” bằng những buổi tiệc tùng cùng đối tác. Hoặc công việc chỉ có thể “chạy được” khi có những quà cáp tinh tế. Điều đó phủ định toàn bộ nội hàm nền tảng liên quan đến giá trị cốt lõi. Rằng vẫn có thể thành đạt mà không thật sự phải có một giá trị cốt lõi nào.

Một xã hội đặc thù có những văn hoá đặc thù. Không thể so sánh hạnh phúc của người nông dân với hạnh phúc của một quân vương. Tuy nhiên, tính đặc thù không thể hiện nguyên tắc vận hành.

Giá trị cốt lõi quyết định bản sắc riêng của chúng ta. Dĩ nhiên, sẽ có người trong chúng ta nói rằng “Tôi không cần bản sắc riêng”, “Bản sắc riêng có ăn được không?”, … Lựa chọn vẫn là của bạn.

Chỉ có điều, hãy cần trọng!
Tính đặc thù không có tác dụng ngoài bối cảnh của nó.
Không có bản sắc là mối đe doạ trong thời đại siêu cạnh tranh – thời đại mà chẳng ai nói đến những điều chung chung mơ hồ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Các bài viết liên quan