Thất bại nhanh (Fail Fast)

fast fail

Khi học và làm thiết kế, fail-fast là một trong những phương pháp để tiến bộ. Không phải lúc nào cũng có đầy đủ thông tin, dữ liệu, cấu trúc và tính logic ngay từ đầu. Vì vậy, việc fail-fast và đối mặt với những thứ không đủ đầy là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, đó lại là cơ hội để học hỏi và cải thiện sự hiểu biết.

Một ví dụ về thất bại nhanh là việc tạo ra các vòng lặp thiết kế và liên tục cải tiến chúng. Chúng ta có thể đảm bảo rằng mọi tính năng được dự tính sẽ được thực hiện đầy đủ sau nhiều vòng, không phải một vòng. Một ví dụ khác về fail-fast là chúng ta triển khai toàn skeleton để hiểu và thấy toàn bộ ứng dụng, sau đó thì đi đến surface. Điều này giúp chúng ta có cái nhìn tổng quát như một sản phẩm thật thay vì chú tâm vào 1 màn hình duy nhất hoàn chỉnh về surface. 

Ngược lại, chúng ta có fail-slow, designer cố gắng hoàn thiện từng chi tiết nhỏ, một chút một, tăng đều spacing 8px , sửa lại layout một chút và dẫn đến out time. Đó là một quá trình mất thời gian và không hiệu quả. .

Vì vậy, để tối ưu hóa việc học thiết kế, nên cân nhắc fail-fast và tìm kiếm cơ hội để học hỏi và cải thiện workflow, mindset. Còn để có giao diện đẹp, bên cạnh việc bạn có thiên hướng thẩm mỹ tốt thì còn phải tự thân chỉnh sửa từng chút một.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Các bài viết liên quan