Làm điều quan trọng

làm điều quan trọng

“Không có nhà quản trị nào thực hiện hiệu quả hai việc cùng lúc” 

– Peter Drucker – 

Chúng ta thường có xu hướng bận rộn. Có nhiều việc phải làm. Có nhiều mục tiêu cần phải đạt. Có nhiều thử thách cần thực hiện. Tuy nhiên, nguồn lực luôn là hữu hạn. 

“No” is no to one thing. “Yes” is no to a lot of things.
Say Yes với cơ hội này nghĩa là say No với những cơ hội khác.

Say Yes với điều này nghĩa là say No với những điều khác.

“Đâu là điều quan trọng trong 3 tháng (hay 6 tháng, hay 12 tháng) tới luôn là câu hỏi khó nhằn và thách thức. Thêm vào có vẻ dễ hơn là bớt đi. Danh sách to-do vẫn dễ hơn là danh sách not to-do. Cần sự nỗ lực, gan góc, và sự trung thực. “Điều quan trọng ” không phải là cảm quan, mà đó là những dấu hiệu rất cụ thể để nhận biết. 

  1. Gắn chặt với mục tiêu. Chẳng có ý nghĩa gì nếu làm một việc không để làm gì cả. Đã là quan trọng thì phải gắn với mục tiêu. Nếu không, thì điều gì cũng quan trọng hoặc điều gì cũng không quan trọng. Nếu bạn không biết mình đang đi đâu, bạn sẽ không đến được. 
  2. Kiểm soát được. Có nhiều thứ có thể kiểm soát và nhiều thứ không thể kiểm soát. Kiểm soát cho phép tác động đến kết quả, thay đổi, cải tiến, nâng cao, … Những thứ không thể kiểm soát là một con số 0 tròn trĩnh dù có làm tốt hay hiệu quả đến mức độ nào. Không gì vô ích bằng việc thực hiện hữu ích những việc không nên làm hoặc không kiểm soát được. 
  3. Tạo ra giá trị. Thêm một thứ thì dễ, nhưng thêm một thứ có giá trị thì không. Giá trị là những thứ còn lại sau cùng. Giá trị cho bản thân, đồng nghiệp, công ty, … Bất cứ điều gì!. 

Và bạn biết đấy, khi điều nào cũng là điều quan trọng thì chẳng có việc gì quan trọng cả. Đương nhiên, chúng ta không tài nào gạt phăng đi hết được những điều không quan trọng. Chỉ là đừng để những điều đó luôn hiện diện và luôn có cớ để lấy đi sự tập trung của chúng ta. 

Thời gian và nguồn lực luôn là hữu hạn, hãy dành điều đó cho những việc quan trọng!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Các bài viết liên quan