Làm cho nó thật

Nội dung quyết định hình thức. Bạn có thể đã nghe dạng câu như vậy ở đâu đó rồi. Điều này hoạt động đúng trong việc thiết kế giao diện.

Trong khoá GG chia việc trình bày thông tin thành Placeholder và Real copy.

Placeholder trình bày dưới dạng Lorem Ipsum hoặc hình ảnh chung chung có thể dễ dàng và nhanh chóng, nhưng nó có thể dẫn đến sự nhầm lẫn và thất vọng trong quá nhìn nhận định sản phẩm. Chỉ nên xử lý ở giai đoạn test skeleton, còn một khi bạn đã quyết định lên Mockup thì hãy lựa chọn việc điền thông tin thật cho các thiết kế.

Real copy trình bày thông tin dưới dạng đầy đủ, văn bản thật, hình ảnh người thật, concept thật. Suy nghĩ sớm về thiết kế thực sự trong quá trình thiết kế giúp nhận định thiết kế nhanh chóng và tiệm cận nhất với quá trình quyết định. Thiết kế các nội dung thật ở các điều kiện tốt xấu, ít nhiều để thử nghiệm tính dùng một cách đơn giản mà không cần phải đợt đến building. Một ví dụ là chúng ta nên thử thiết kế ở trạng thái của low-user, họ sẽ dùng sản phẩm một cách không hoàn hảo nhất. Xem thiết kế còn như bạn nghĩ hay không. Hoặc là trong trạng thái của crazy-user, họ sẽ sử dụng sản phẩm một cách lộn xộn nhất có thể.

Attachment options… Demo 9.png
Attachment options… Demo 10.png

Bằng cách xử lý nội dung ngay trường hợp thực tế khi bàn giao và trước khi demo, chúng ta có thể tạo ra một thiết kế hiệu quả và nhiều góc nhìn hơn. Điều này giúp chúng ta hiểu được cách người dùng tương tác với sản phẩm và cách hiển thị nội dung. Mục tiêu của chúng ta là tạo ra một sản phẩm trông và cảm giác như thật. Điều đó không chỉ về thẩm mỹ, mà còn về việc cung cấp một trải nghiệm như đoán trước người dùng sẽ thực hiện những điều đó. 

Let make it real.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Các bài viết liên quan