Hopefair.com – Thiết kế UX UI nền tảng triễn lãm trực tiếp

1. Mô tả

Hopefair.com là nền tảng triển lãm trực tiếp “made in Vietnam đầu tiên cho ngành gỗ nội thất tại Việt Nam. Với sự phát triển nội tại nhanh chóng của đơn vị nói riêng cũng như là sự phát triển của ngành gỗ nội thất nói chung, Hopefair mong muốn có một diện mạo về thiết kế UX/UI mới mẻ mang thiên hướng hiện đại, thân thiện và trọng tâm vào tính dễ dùng của website – nơi mà nhà bán lẻ, nhà sản xuất, nhà thương mại hoạt động chính yếu.

2. BẢN ĐỒ TRANG WEB (SITEMAP) VÀ BẢN ĐỒ ĐIỀU HƯỚNG (NAVIGATION MAP)

Bản đồ trang web (sitemap) thể hiện cấu trúc các trang có trên một website. Ở bản cập nhật toàn diện lần này, đã có sự thay đổi so với thiết kế UX/UI bản cũ của website Hopefair trước đó.

Bản đồ điều hướng là tập hợp các hành động của người dùng cần thực hiện để di chuyển và tương tác với từng trang (hoặc màn hình) trên website

UX UI Sitemap

3. Hệ thống Style Guide và UX/UI Component

Hệ thống Style Guide và Component được đóng gói lên thư viện tổng giúp cho việc truy cập được thuận tiện và dễ dàng chỉnh sửa, thay đổi linh hoạt khi có sự điều chỉnh

UX UI Style Guide
UX UI Component

4. Wireframe

Với Hopefair, đội ngũ Rebo pháo thảo nhanh các màn hình cùng với các thành phần của website. Qua đó, giúp Rebo có thể hình dung được rõ hơn cách hoạt động của website. Kiểm nghiệm tính dùng và khả năng tiếp cận đối với người dùng cuối. Đồng thời, nếu có chỉnh sửa thay đổi, sẽ có thể tiến hành sớm. Loại bỏ việc tốn nhiều thời gian để xây dựng các màn hình hoàn thiện và rồi phải sửa chữa toàn bộ.

Wireframe

5. Mockups

Các màn hình đã được hoàn thiện sau các bước trên

Mockups

🌐 Theo dõi các dự án khác của Rebo UX Agency qua: https://www.behance.net/ReboAgency

📞 Liên hệ Rebo cho tư vấn doanh nghiệp về UX/UI: https://rebo.vn/lien-he

📚 Đào tạo đội ngũ quản lý về quy trình xây dựng sản phẩm UX/UI: https://rebo.vn/lien-he

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Các bài viết liên quan