3 loại Roadmaps trong UX và Product Design

UX and Product Design Roadmap

Roadmap là một chiến lược hiện hữu mà chúng ta ưu tiên và truyền đạt công việc sắp tới của nhóm cũng như các vấn đề cần giải quyết. Roadmap giúp nhóm liên kết và làm việc xung quanh một tầm nhìn duy nhất và tập hợp các ưu tiên cho hành động triển khai.

Có 3 loại roadmaps mà các nhóm có thể tạo, tùy thuộc vào mục tiêu, bối cảnh và đối tượng của họ:

 • Roadmap về sản phẩm đại diện cho tất cả các vấn đề trong tương lai cần được giải quyết, bao gồm UX, tiếp thị, nội dung, thiết kế, nghiên cứu, phát triển, hỗ trợ và / hoặc hoạt động.
 • Roadmap về lĩnh vực đại diện cho tất cả các vấn đề trong tương lai sẽ được giải quyết bởi UX (ví dụ: liên quan đến thiết kế, nghiên cứu hoặc nội dung), nhưng không bao gồm các vấn đề bên ngoài UX (ví dụ: trong tiếp thị, phát triển và hỗ trợ).
 • Roadmap về chuyên môn là một tập hợp con của các Roadmap lĩnh vực và chỉ tập trung vào các vấn đề trong một lĩnh vực UX (ví dụ: trong nghiên cứu người dùng).

Ba phạm vi này có những lợi ích khác nhau và phù hợp với các tình huống khác nhau. Bài viết này thảo luận về từng phạm vi Roadmap, vì nó liên quan đến UX; tuy nhiên, 2 Roadmap mức độ chi tiết thấp hơn (lĩnh vực và chuyên ngành) có thể được áp dụng cho bất kỳ lĩnh vực nào khác – ví dụ: bạn có thể có một Roadmap tiếp thị và trong lĩnh vực đó, một hoặc nhiều Roadmap chuyên môn liên quan đến tiếp thị.

Roadmap về Sản phẩm bao gồm Sản phẩm, UX và Kỹ thuật

Đây là loại Roadmap rộng nhất và sử dụng nhiều nguồn lực nhất. Nó đòi hỏi sự hợp tác giữa nhiều bộ phận, chẳng hạn như quản lý sản phẩm, trải nghiệm người dùng, kỹ thuật, chiến lược nội dung, chăm sóc khách hàng và tiếp thị. Vì tất cả mọi người đều tham gia nên Roadmap sản phẩm nắm bắt được tầm nhìn chiến lược trên toàn bộ sản phẩm.

Product UX Roadmap
 1. Đội ngũ chính yếu

Người quản lý sản phẩm là thành viên chủ chốt và người tạo ra Roadmap sản phẩm. Họ có trách nhiệm thúc đẩy các nỗ lực của nhóm đa chức năng và thiết lập chiến lược cho toàn sản phẩm. Họ dẫn đầu sáng kiến lập bản đồ đường bằng cách sắp xếp thời gian cho các cuộc họp tương ứng, tạo điều kiện ưu tiên cho công việc trong tương lai và tạo tác phẩm.

Trưởng nhóm bộ phận (ví dụ: UX, kỹ thuật, tiếp thị) cộng tác với người quản lý sản phẩm để xác định Roadmap. Ví dụ: một trưởng bộ phận về trải nghiệm người dùng có thể giúp người quản lý sản phẩm ưu tiên công việc khi nó có tác động đến người dùng, trong khi trưởng nhóm kỹ thuật có thể đóng góp thông tin chi tiết về tính khả thi về mặt kỹ thuật. Trong một số trường hợp, người dẫn đầu UX có thể đóng vai trò của người quản lý sản phẩm và dẫn dắt việc tạo ra một Roadmap sản phẩm. Điều này xảy ra nhiều nhất khi không có PM, PM được chỉ định có băng thông hạn chế hoặc PM thiếu tâm lý lấy người dùng làm trung tâm.

 1. Những lợi ích

Cộng tác đa chức năng. Roadmap sản phẩm được hợp tác tạo ra bởi ban quản lý sản phẩm và các trưởng nhóm các bộ phận đa chức năng. Quá trình này tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thảo luận quan trọng (ví dụ, những đánh đổi cần thiết) và tạo ra quyền thống nhất đối với tầm nhìn đã được tạo ra.

Tạo một mô hình tinh thần được chia sẻ. Roadmap sản phẩm đại diện cho một cách trực quan được chia sẻ về nỗ lực trong tương lai. Bất kỳ ai trong toàn tổ chức đều có thể xem qua Roadmap sản phẩm và hiểu được tầm nhìn chiến lược của sản phẩm.

Phá vỡ hạn chế từng bộ phận. Roadmap sản phẩm thiết lập bức tranh toàn cảnh hơn. Chúng ta có thể thấy công việc của mình liên quan như thế nào đến công việc của các bộ phận khác vì chúng bao gồm tất cả các vấn đề chứ không chỉ riêng về UX. Chúng truyền đạt các mối quan hệ, sự phụ thuộc và vai trò mà công việc của chúng ta đóng trong tầm nhìn lớn hơn.

 1. Những thách thức

Yêu cầu sự tham gia đa chức năng. Mặc dù các Roadmap sản phẩm có thể được tạo trong một nhóm mà không cần cộng tác, nhưng bạn cần những người khác đưa vào tầm nhìn sản phẩm mà Roadmap của bạn thiết lập. Sự đồng thuận có nhiều khả năng được thiết lập nếu sự hợp tác bắt đầu ngay từ đầu. Tuy nhiên, điều này nói thì dễ hơn làm: các phòng ban sẽ có những mục tiêu mâu thuẫn nhau (thường được thúc đẩy bởi các thước đo thành công), điều này khiến việc ưu tiên các vấn đề trở nên phức tạp và có khả năng gây căng thẳng.

Tư duy đám đông. Vì Roadmap sản phẩm được mọi người (bao gồm các bên liên quan và khách hàng) sử dụng một cách lý tưởng, nên chắc chắn chính trị sẽ đóng một vai trò nào đó (ví dụ: ai tạo ra Roadmap, ai đóng góp vào nó, ai có quyền thay đổi nó và thậm chí các tiêu chí được sử dụng để ưu tiên trong nó). Mặc dù cân bằng chính trị là điều đáng giá (vì lợi ích xây dựng một tầm nhìn chung), nhưng quá trình hợp tác để tạo ra một Roadmap sản phẩm tốn nhiều thời gian và công sức hơn so với các Roadmap khác.

Roadmap theo lĩnh vực UX 

Roadmap theo lĩnh vực UX bao gồm các vấn đề cần giải quyết bởi bất kỳ lĩnh vực UX nào: nghiên cứu người dùng, thiết kế UX, nội dung, kiến trúc thông tin. Không giống như Roadmap sản phẩm, Roadmap lĩnh vực có thể bao gồm nhiều sản phẩm (hoặc lĩnh vực sản phẩm). Họ cung cấp một phương pháp để điều chỉnh giữa các khu vực UX và trao đổi với các bên liên quan về quy trình thiết kế lấy người dùng làm trung tâm.

Field Roadmap
 1. Đội ngũ chính yếu

Giám đốc hoặc trưởng phòng UX là những người chính tạo ra các Roadmap theo lĩnh vực UX. Những người lãnh đạo (hoặc người quản lý) này giám sát nhiều lĩnh vực UX trong một sản phẩm và chịu trách nhiệm về (các) nhóm thực hiện tầm nhìn UX. Đây thường là những cá nhân cùng tham gia vào việc tạo ra Roadmap sản phẩm cấp cao hơn và do đó hiểu được chiến lược và tầm nhìn thúc đẩy.

Người quản lý chương trình UX cũng có thể là người tạo ra các Roadmap theo lĩnh vực UX . Họ là những người được giao nhiệm vụ thực hiện các hoạt động thiết kế cấp chương trình hoặc cấp tổ chức bao gồm nhiều lĩnh vực UX.

 1. Những lợi ích

Liên kết các kết cấu của UX. Một roadmaps theo lĩnh vực UX đan xen các mục tiêu từ tất cả các lĩnh vực UX. Ví dụ: nhóm thiết kế có thể xem nghiên cứu nào đang giải quyết đồng thời. Roadmap cho phép nhận thức chung và thúc đẩy sự lai tạp (ví dụ: một nhà thiết kế có thể quan sát nghiên cứu phù hợp với công việc tương lai của cô ấy).

Truyền đạt quy trình thiết kế UX. Mặc dù cách tiếp cận thiết kế lấy người dùng làm trung tâm là bản chất thứ hai đối với những người thực hành UX, nhưng nhiều nhóm vẫn phải hướng dẫn các bên liên quan của họ về ý nghĩa của việc thiết kế lấy người dùng làm đầu. Một Roadmap theo lĩnh vực UX  truyền đạt quy trình thiết kế, từ nghiên cứu khám phá ban đầu, đến sáng tạo nội dung, đến wireframing, vì công việc UX trong tương lai được trình bày rõ ràng và ưu tiên. Nó cung cấp một cái nhìn cấp cao về các vấn đề mà nhóm UX phải giải quyết và xác định nhu cầu theo quan điểm của người dùng.

 1. Thử thách

Phác thảo quy trình, không phải phân bổ nguồn lực. Roadmap  theo lĩnh vực UX  vẫn là một yếu tố tạo tác tương đối cao, chuyên môn nếu sản phẩm phức tạp, có nhiều tính năng hoặc kênh khác nhau. Các roadmap theo lĩnh vực UX  quá rộng để chỉ ra sự phân bổ tài nguyên có ý nghĩa (so với các roadmap chuyên môn). Đội ngũ chính yếu (trong một chủ đề) đối với các roadmap theo lĩnh vực UX  là ở cấp độ nhóm hoặc khu vực, trong khi đội ngũ chính yếu đối với các roadmap chuyên môn là ở cấp độ thành viên nhóm riêng lẻ.

Yêu cầu phối hợp với roadmap sản phẩm. Mặc dù roadmap theo lĩnh vực UX ít tốn công sức hơn roadmap sản phẩm vì chúng được thúc đẩy chủ yếu bởi nhóm UX, nhưng chúng vẫn yêu cầu sự hợp tác với giám đốc sản phẩm hoặc người quản lý có trách nhiệm định hướng chiến lược tổng thể của trải nghiệm. Mức độ ưu tiên của các vấn đề về trải nghiệm người dùng phải phù hợp với roadmap cấp cao hơn hoặc mức độ ưu tiên của sản phẩm.

Roadmap về Chuyên môn bao gồm một đặc thù của UX

Phạm vi roadmap này chỉ tập trung vào một lĩnh vực đặc thù của UX (ví dụ: nghiên cứu người dùng, thiết kế UX) và phác thảo các vấn đề mà lĩnh vực này sẽ giải quyết. Roadmap về chuyên môn có thể bao gồm nhiều sản phẩm (hoặc tính năng của sản phẩm) nhưng sẽ luôn chỉ bao gồm các nỗ lực liên quan đến lĩnh vực của roadmap.

Specialty Roadmap
 1. Đội ngũ chính yếu

Quản lý UX cấp cao (thuộc bất kỳ lĩnh vực nào) có thể tạo ra các Roadmap  chuyên môn. Các Roadmap  chuyên môn này nêu rõ phạm vi trách nhiệm của nhóm họ vì nó liên quan đến lĩnh vực UX cụ thể.

Các vai trò ResearchOps (Research Operation) hoặc DesignOps (Design Operation) chịu trách nhiệm sở hữu các khía cạnh hoạt động của nghiên cứu hoặc thiết kế cũng là những người tạo ra các Roadmap  chuyên môn. Ví dụ, một người quản lý ResearchOps có thể tạo ra một Roadmap  nghiên cứu để tổ chức và giao tiếp xem ai đang giải quyết vấn đề gì và cân bằng việc phân bổ nguồn lực.

Designers có thể tạo ra các Roadmap  chuyên môn phác thảo các vấn đề mà cá nhân họ sẽ giải quyết trong tương lai. Loại Roadmap  chi tiết thấp này phổ biến nhất ở các nhóm nhỏ (hoặc tổ chức có mức độ trưởng thành về UX thấp hơn), nơi một cá nhân hoạt động như một nhóm của một người và muốn truyền đạt cách tiếp cận chiến lược cho công việc của mình.

 1. Những lợi ích

Giao tiếp và phân bổ. Roadmap  chuyên môn là công cụ tuyệt vời để trực quan hóa vì có thể dễ dàng xem thành viên nào trong nhóm giải quyết vấn đề. Trong nháy mắt, một Roadmap  chuyên môn có thể cung cấp thông tin chi tiết về số lượng chủ đề (hiện tại, tiếp theo và trong tương lai) mà mỗi thành viên trong nhóm chịu trách nhiệm. Thông tin này có thể cân bằng khối lượng công việc, ngoài việc vận động các bên liên quan để có thêm nguồn lực để bao gồm các chủ đề chưa được giao.

Đoàn kết và gắn kết các thành viên trong nhóm trong một nhóm. Trong các tổ chức nơi các khu vực được phân bổ cho các nhóm hoặc nhóm khác nhau (mỗi nhóm có đầu mối riêng của họ), các Roadmap  chuyên môn mang lại sự liên kết và nhận thức về công việc được thực hiện bởi những người khác trong cùng một nhóm. Họ khuyến khích chia sẻ kiến ​​thức, lai ghép và cảm giác thân thuộc chung.

Dễ dàng tạo ra thành quả công việc. Do tính chất phạm vi của các Roadmap  chuyên môn, chúng có xu hướng dễ tạo nhất (chuyên môn nếu người tạo là chủ sở hữu chính của mỗi chủ đề). Cộng tác là không bắt buộc và có ít liên quan đến chính trị hơn so với việc tạo ra các sản phẩm và Roadmap  tất cả người dùng. Các Roadmap  chuyên môn là một điểm khởi đầu tuyệt vời cho những người thực hành UX tạo ra Roadmap  đầu tiên của họ.

 1. Thử thách

Hạn chế góc nhìn. Các Roadmap  chuyên môn, như tên gọi của chúng cho thấy, cụ thể. Vì vậy, họ là những người tương đối ít người thấy chúng hữu ích (hoặc quan tâm đến sự tồn tại của chúng). Thời gian và nhân công ít hơn để tạo ra chúng, vì việc sử dụng chúng bị hạn chế. Cố gắng sắp xếp thời gian sáng tạo của họ, dành thời gian tối thiểu để làm cho chúng “đẹp” và ưu tiên một công cụ cho phép sửa đổi dễ dàng.

Kết luận

Roadmap  sản phẩm phù hợp để cộng tác giữa các phòng ban và thúc đẩy một tầm nhìn thống nhất nhưng quá phức tạp để truyền đạt rõ ràng tất cả các khía cạnh của quy trình UX. Roadmap theo lĩnh vực đan xen các vấn đề UX cần được giải quyết bởi tất cả các lĩnh vực UX và do đó, truyền đạt hiệu quả quy trình thiết kế UX cho các bên liên quan. Chuyên môn hữu ích cho việc ủng hộ tài nguyên và cân bằng băng thông vì chúng xác định ai làm việc trên cái gì.

Câu hỏi đầu tiên bạn nên tự hỏi mình là: mục tiêu chính của việc xây dựng Roadmap là gì? Mỗi phạm vi Roadmap đạt được các mục tiêu khác nhau. Phạm vi Roadmap của bạn phải phù hợp với những lợi ích mà bạn hy vọng sẽ nhận được.

Bài viết được dịch từ: 3 Types of Roadmaps in UX and Product Design

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Các bài viết liên quan