3 Screen States

3 screen states

Đối với mỗi màn hình khi thiết kế, chúng ta cần xem xét ba trạng thái có thể xảy ra:

Regular

Màn hình mà mọi người nhìn thấy khi mọi thứ hoạt động tốt và ứng dụng của bạn đầy đủ dữ liệu. Mỗi khi xắn tay áo thì chúng ta luôn bắt đầu với Regular vì đây là màn hình mà bạn sẽ dành phần lớn thời gian của mình để định hình trải nghiệm.


Empty

Đây là màn hình mọi người nhìn thấy khi sử dụng ứng dụng lần đầu tiên, trước khi nhập dữ liệu. Vấn đề là khi thiết kế giao diện người dùng, nó thường tràn ngập dữ liệu như ở trạng thái Regular. Từ con số, nội dung, hình ảnh, sản phẩm, mọi màn hình đều có nội dung trong đó và điều đó có nghĩa là màn hình trôn hoạt động chuẩn mực nhất.

Tuy nhiên, trạng thái tự nhiên của ứng dụng là trạng thái không có dữ liệu. Khi ai đó đăng ký, họ bắt đầu với một bảng trống. Giống như một cái rổ, việc bỏ đồ vào hay ra là tùy thuộc vào họ. giao diện tổng thể không hình thành cho đến khi mọi người nhập dữ liệu của họ: bài đăng, liên kết, nhận xét, thông tin thanh bên hoặc bất cứ thứ gì.

Google M2: https://m2.material.io/design/communication/empty-states.html#content

IBM: https://carbondesignsystem.com/patterns/empty-states-pattern/

Error

Màn hình mọi người nhìn thấy khi có sự cố xảy ra. Bạn hãy nhớ rằng:

Sản phẩm của bạn có thể hoạt động tốt trong 90% thời gian. Nhưng nếu bạn từ bỏ khách hàng vào lúc họ cần, họ sẽ rất khó quên điều đó và 10% còn lại là rất tệ

Bạn có thể mua hàng 99 lần là hài lòng, nhưng thử 1 lần bạn gặp vấn đề nhưng nhân viên hỗ trợ lại phớt lờ bạn. Điều đó sẽ là trải nghiệm không tốt.

Chúng ta thừa nhận rằng con người không hoàn hảo vậy máy móc, hay môi trường số cũng sẽ như thế. Cho dù bạn thiết kế ứng dụng của mình cẩn thận đến đâu, cho dù bạn có thực hiện bao nhiêu thử nghiệm, khách hàng vẫn sẽ gặp sự cố. Vì vậy, làm thế nào để bạn xử lý những sự cố không thể tránh khỏi?

Như dịch vụ khách hàng hỗ trợ tốt, khi bạn gặp vấn đề họ luôn đưa ra được lời giải đáp đủ dịu dàng, mềm mại để bạn tìm ra được phương án dễ chịu nhất mà không. Môi trường số cũng thế, chúng ta cần truyền tải, khắc phục được vấn đề lỗi một cách tinh tế, tự nhiên và tích cực. Ít nhất là không để cho người dùng cảm giác “Mình đã làm gì sai?”

Google M1: https://m1.material.io/patterns/errors.html#errors-app-errors

IBM Notifications Pattern: https://carbon-website-git-fork-aagonzales-dialog-pattern.carbon-design-system.vercel.app/patterns/notification-pattern

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Các bài viết liên quan