Product vs Project

product vs project

Các công ty có đội ngũ in-house – một core team để xây dựng sản phẩm từ A-Z. Đối với họ sản phẩm chính chính là kinh doanh. 

Các công ty outsource hay agency cũng có một đội ngũ tương tự như thế, nhưng là đội để chinh phục những dự án từ nhỏ đến lớn. 

Vẫn là làm sản phẩm, vẫn là thiết kế, coding, testing, … nhưng tính chất là định hướng vận hành thì khác nhau. 

Khi làm dự án với khách hàng, chúng ta cần chứng minh năng lực càng nhanh càng tốt để xây dựng niềm tin ban đầu. Vì vậy, cần thể hiện những điều mang tính quick win. Tạo được một thiết kế tốt trong một khoảng thời gian ngắn có thể là một ấn tượng mạnh để khách hàng xuống deal. Không ít các dự án đều được đẩy nhanh tiến độ hơn bình thường (thực tế thì khác), càng nhanh càng tốt. Có nhiều lợi điểm, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro là các vấn đề phát sinh trong quá trình sẽ bị lờ đi hoặc che giấu, vì ảnh hưởng đến kết quả quick win cam kết. 

Ngược lại, khi làm sản phẩm, thoát đi các ngữ cảnh của dự án với tiến độ đẩy nhanh, cái chúng ta cần là ưu tiên chất lượng. Có thể lâu hơn nhưng đảm bảo chất lượng thiết kế được hoàn thiện nhất có thể. Khi làm sản phẩm, chúng ta cũng không áp lực phải chứng minh điều gì, vì chất lượng là sự minh chứng rõ ràng nhất. 

Cái đầu thường đặt nặng vào tiến độ, cái sau ưu tiên chất lượng. Cái đầu đặt nặng vào kết quả, sẵn sàng ‘đốt cháy giai đoạn’, cái sau ưu tiên quá trình, với niềm tin rằng quá trình tốt sẽ tạo ra kết quả tốt. 

Thực tế, thì không có quy trình bắt buộc phải chọn hoặc là cách này hoặc là cách kia. Tại Rebo, quick win gắn liền với những việc quen thuộc, áp tiến độ nhanh vẫn theo kịp. Nhưng với việc mới, thiết kế mới, chức năng mới, điều cần thiết là chất lượng. Thứ cần thiết cho dài hạn là true win, không phải là quick win. Hai cách tiếp cận này hỗ trợ và bổ sung lẫn nhau, điều quan trọng là phù hợp với ngữ cảnh. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Các bài viết liên quan