Working out loud

working out loud

Sự trưởng thành trong công việc đến từ việc suy nghĩ và đánh giá tính hiệu quả. Mỗi người đều có việc riêng và việc chung, đơn nhiệm và đa nhiệm. Không có quy trình cụ thể, công việc được thúc đẩy bằng giao tiếp rõ ràng, chính xác và toàn diện.

“Working out loud” hay “Communication is key” là tư tưởng lõi, thường xuyên được áp dụng, thậm chí ám ảnh trong đời sống của đội ngũ Rebo. “Working out loud” có nghĩa là chủ động nói về những gì mình đang làm, kết quả ra sao, gặp khó khăn gì, suy nghĩ về gì… Điều quan trọng là tính chủ động cho người khác biết về tiến trình công việc, kể cả những điều nhỏ nhặt. Chúng tôi không chờ đến khi hoàn thiện, hay chỉ nói khi bị hỏi. 

Chúng tôi can đảm nói: “Tôi chưa biết”, “Tôi chưa xong”, “Tôi đang nghĩ” …
Chúng tôi tin rằng sự chủ động thông tin sẽ minh bạch công việc

Chúng tôi luôn giao tiếp rõ ràng, chính xác và đi thẳng vấn đề, đạt hiệu quả cao nhất. Để lại “phản hồi” ở mọi giao tiếp. Từ những thông báo nhỏ đến quan trọng, từ nhân sự, từ khách hàng đều được ghi nhận ngắn gọn và rõ ràng. Chúng tôi hay dùng “noted” hoặc “got it”. Đôi khi là không cần thiết nhưng phản hồi vẫn hơn là không phản hồi.

Nói nhiều hơn cần thiết là một lời khuyên hữu ích, nói ít hơn sẽ thiệt thòi hơn.
Chúng tôi cần hoàn thành công việc. Công việc cần được thực hiện một cách “Out Loud” để tiến triển. Đừng làm việc trong “im lặng”, trừ khi bạn đang che giấu điều gì đó.

“Communication is better than a software”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Các bài viết liên quan