Giả định

giả định

Có nhiều vấn đề cần phải giải quyết, có nhiều thứ cần phải ra quyết định, nhất là trong lĩnh vực Product design. Hầu hết chúng ta đều giả định về mọi thứ. Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta có những niềm tin mãnh liệt vào những giả định của chính mình. Và hầu hết chúng đều … chật lất.

Làm thiết kế luôn chứa rất nhiều yếu tố mang tính chủ quan, cá nhân. Chúng ta tin vào thiết kế của chúng ta đã ổn và đẹp vì chúng ta đã dành kha khá thời gian cho nó. Chúng ta yêu thích một vài ý tưởng và cho rằng người dùng cũng sẽ … có những cảm xúc như vậy. Chúng ta chỉ nghe những điều muốn nghe, thấy những điều muốn thấy, và hợp lý hoá với những giả định. Tất cả đều trên đều dẫn đến một bi kịch rằng “tạo ra những thứ không ai cần”, hoặc “chẳng có giá trị thực tiễn”.

“Focus on the user and all else will follow”

– Larry Page –

Giá trị cho người dùng – điểm cốt lõi của mọi nỗ lực về sản phẩm hay trải nghiệm. Tạo ra các giải pháp/giá trị người dùng cần chứ không phải giải pháp mà chúng ta nghĩ là người dùng cần. Ý tưởng mới luôn mang đến sự hào hứng và thú vị. Nhưng hãy làm điều đó vì người dùng, hãy mang đến trước mặt họ và lắng nghe họ. Quan sát những gì thật sự làm, những vấn đề họ thật sự gặp phải để cải thiện sản phẩm hơn là ngồi ở văn phòng và nghĩ về các ý tưởng, giả định của chính mình.

Để không giả định là điều cực khó, bởi vì những giả định thường gắn chặt với những niềm tin của chúng ta. Tuy nhiên, vẫn có cách để chúng ta hạn chế những giả định sai lầm. Hãy dừng lại một chút. Hầu hết các trường hợp sai lầm, đều chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút để nhìn nhận vấn đề, là có thể tránh được những rắc rối do giả định.

Dừng lại một chút, đặt thêm các câu hỏi.

Dừng lại một chút, tìm kiếm thêm chút dữ liệu xung quanh.

Dừng lại một chút, đặt mình vào bối cảnh của người dùng.

Dừng lại một chút, tham khảo thêm các ý kiến xung quanh.

Để không giả định, hoặc ít nhất là hạn chế giả định, hãy dừng lại một chút.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Các bài viết liên quan