Góc nhìn với Prototype

prototype

Design is not how it looks. 

Design is how is works. Design is how is builds.

Prototype Figma đang được xem như làm chuyển động thay vì giá trị cốt lõi là hỗ trợ quá trình testing.

Prototype Figma đang đem đến cảm giác phải làm cho mọi thiết kế trở nên rất tinh tế và chuyển động ấn tượng.

Một sản phẩm tốt là sản phẩm phải tốt về chức năng, đơn giản về chức năng, dễ hiểu về chức năng trước hết, sau là thiết kế giao diện.

Thực tế hai điều này phải phối hợp như là một. Tuy một mà hai, tuy hai mà một. 

Trong quá trình thiết kế chúng ta phải phối hợp thường xuyên, tới và lui mới tạo ra một cách liền mạch, hiệu quả và đơn giản được. Xác định mục tiêu của tính năng và đề xuất  các giao diện phù hợp, hướng đến sự dễ dàng nhất và phải đơn giản nhất. Sau đó, mô phỏng bằng những Prototype để dùng và cảm nhận

Theo chúng tôi, Prototype hữu ích nhất ở giai đoạn building (lập trình) sẽ giúp chúng ta tiến triển nhanh hơn, vì thành phẩm là một sản phẩm hữu hình, chúng ta có thể hành động trên đó để cảm nhận. Sau khi chọn ra được UI phù hợp với mục tiêu chức năng, đạt các tiêu chí về đơn giản, tự nhiên thì chúng ta hãy bắt tay vào lập trình backend, data. Đối với Designer thì đi vào chi tiết Motion (chuyển động). Điều này sẽ tăng sự tinh tế của sản phẩm và lúc này Prototype lại tiếp tục đóng vai trò trong việc tạo trải nghiệm.

Trong toàn bộ quá trình này, hãy nhớ luôn linh hoạt và chấp nhận nhiều lần lặp lại. Bạn có thể thoải mái vứt bỏ kết quả có thể thực hiện được của bất kỳ bước cụ thể nào và bắt đầu lại nếu cảm thấy chưa tốt. Việc trải qua chu kỳ này nhiều lần là điều tự nhiên.

Tóm lại, Prototype Figma lại không là điều phù hợp cho các beginner. Điều quan trọng nhất là chúng ta cần tập trung vào cách làm ra được một sản phẩm cơ bản, đầy đủ tính năng với một giao diện tiệm cận với các sản phẩm hiện nay. Đặc biệt là khả năng xoay xở mọi nguồn tư liệu để thiết kế được giao diện tốt.

Prototype Figma là thứ yếu, không phải là chính yếu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Các bài viết liên quan