Họ trả tiền vì điều gì?

họ trả tiền vì điều gì?

Họ trả tiền cho bạn gì cái gì? Vì thời gian, sự sáng tạo, năng lực, sức lao động, hay vì ý tưởng? Tất nhiên ít nhiều là một trong số đó. Theo chúng tôi, chúng ta thường bị hút vào định nghĩa một giao dịch, công việc, hợp đồng kinh doanh để rồi quên đi điều chúng ta cần làm và thứ họ cần. 

Câu hỏi “What do they pay for?” đặt ra là họ trả tiền cho bạn cái gì, cho thời gian, sự sáng tạo, năng lực, sức lao động hay ý tưởng. Tất nhiên, đó là một trong số những yếu tố quan trọng. Chúng ta thường bị mê hoặc bởi định nghĩa của “giao dịch”, “công việc” hay “hợp đồng” mà quên đi những mình cần làm và điều khách hàng cần.

“Họ trả tiền cho những thứ họ không biết.” Đối với các dự án suôn sẻ, việc trao đổi có thể ít. Tuy nhiên, đối với các dự án phức tạp, việc làm rõ và giải thích là cần thiết. Đôi khi, bạn phải theo theo ý kiến của khách hàng. Mục tiêu của bạn là để diễn giải các quan điểm, góc nhìn của mình, những điều mà khách hàng không có. Đừng câu nệ hoặc giữ cho mình vì khách hàng không lắng nghe. Trong mọi trường hợp, chúng tôi luôn kết thúc các cuộc trao đổi bằng một bản trình bày nghiêm túc và tận tâm về những điều chúng tôi muốn truyền tải và thực hiện.

Nếu khách hàng đồng ý, chúng tôi sẽ triển khai và chịu trách nhiệm. Điều này giúp chúng ta đạt được sự hài lòng. Nếu khách hàng không đồng ý, ít nhất chúng tôi đã diễn giải quan điểm của mình một cách tận tâm và khách hàng sẽ cảm nhận được điều đó. Hơn nữa, chúng ta sẽ hiểu thêm về khách hàng. Thường thì, khách hàng sẽ trả lời với quan điểm của họ một cách rõ ràng hơn để chúng tôi hiểu.

Vì vậy, trong mọi trường hợp, hãy nói ra điều bạn muốn bằng sự tận tâm. Đừng để văn phong hay cái nhìn bề ngoài trong giao tiếp ảnh hưởng đến đánh giá của bạn. Họ trả tiền cho những thứ họ không biết và đó là điều chúng ta có. Những cảm nhận, những đánh giá chủ quan mà không thể tự động hoá hay máy học thay thế được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Các bài viết liên quan