Large to Small

large to small

Đừng để các thuật ngữ “tinh tế” hay “hoàn hảo” làm cản trở bạn!!!

  • Mã màu cho body text là #111 hay #222
  • Corner Radius phải là 8, phải là 12
  • Heading 3 hay Heading 4 là vừa mắt
  • Tất cả spacing phải là 16px hay 24px
  • Avatar có stroke 1px thì tinh tế hơn không

Khi thiết kế giao diện người dùng, chúng ta thường bị mất tập trung vào những chi tiết nhỏ nhặt như mã màu, corner radius hay spacing. Tuy nhiên, theo nguyên tắc “Move on”, bỏ qua những chi tiết này từ đầu có thể làm cho quá trình thiết kế hiệu quả hơn và gọn gàng hơn. 

Đây là cách mà chúng tôi hướng dẫn học viên cách triển khai Mater Component trực tiếp vào màn hình để form ra layout nhanh, thay vì chi tiết từng cái một. Vì khi sử dụng Master Component ngay từ đầu giúp tiết kiệm thời gian chỉnh sửa và tái sử dụng các thành phần đã thiết kế.

Bắt đầu bằng cách tập trung vào độ tổng thể của màn hình, section. Mô phỏng nhanh bố cục có độ hoàn chỉnh vừa phải để nắm bắt bố cục tổng thể của thiết kế màn hình. Điều này sẽ giúp các bạn xác định bất kỳ vấn đề chính hoặc sự không nhất quán nào trước khi bạn bắt đầu làm việc với các chi tiết sau.

Khi có được nền tảng vững chắc về bố cục, chúng ta có thể bắt đầu thêm nhiều chi tiết hơn vào thiết kế của mình. Lúc này thì hẳn dò H3 hay H4, rồi Avatar 32px hay 40px. 

Bằng cách giữ cho nó đơn giản lúc đầu và tập trung vào bức tranh lớn, bạn có thể tạo giao diện người dùng trong được lên kế hoạch tốt và hiệu quả hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Các bài viết liên quan