UX Design

Output vs Outcome

Một thách thức to lớn trong việc xây dựng sản phẩm và thiết kế UX là tập trung quá nhiều

Tập trung vào sự đơn giản

Việc thêm các tính năng có ít hoặc không có giá trị đối với hầu hết người dùng làm suy yếu khả năng bẩm sinh của mọi người trong việc thu thập và xử lý thông tin một cách hiệu quả

Lộ trình UX: Ai, Khi nào và Bao lâu?

Lộ trình hoạt động như một nguồn chân lý duy nhất về cách bạn dự định thực hiện một chiến lược. Họ phải là cầu nối giữa tầm nhìn và quản lý nhiệm vụ của bạn.