UX Design

12 Năng lực của thiết kế UX – Phần 2

Những chuyên gia từ Drawbackwards đã viết cuốn sách trình bày 12 năng lực trong lĩnh vực thiết kế UX, dựa trên những nghiên cứu và kinh nghiệm thực tiễn. Chuỗi bài viết này sẽ lần lượt liệt kê 12 năng lực của Thiết kế UX được đề cập trong cuốn sách cùng tên và chia sẻ chúng cùng với những trải nghiệm thực tế của đội ngũ Rebo.

12 Năng lực trong thiết kế UX – Phần 1

Những chuyên gia từ Drawbackwards đã viết cuốn sách trình bày 12 năng lực trong lĩnh vực thiết kế UX, dựa trên những nghiên cứu và kinh nghiệm thực tiễn. Chuỗi bài viết này sẽ lần lượt liệt kê 12 năng lực của Thiết kế UX được đề cập trong cuốn sách cùng tên và chia sẻ chúng cùng với những trải nghiệm thực tế của đội ngũ Rebo.

User Onboarding và tầm quan trọng trong việc giữ chân người dùng

Những ấn tượng ban đầu là rất quan trọng để tạo ra một phản ứng tích cực cùng sự ủng hộ của người dùng đối với sản phẩm. Đồng thời nó cũng là một ý tưởng tốt để thu thập những dữ liệu quan trọng về hành vi người dùng, vì hầu như tất cả mọi người đều sẽ ở lại ứng dụng cho đến hết các bước onboarding.

Xây dựng hệ thống thiết kế theo Atomic Design

Atomic design cung cấp một phương pháp luận rõ ràng để xây dựng hệ thống thiết kế bằng cách thực sự nhìn thấy cách chúng được tạo lập ở từng cấp độ khác nhau. Nó giúp các nhóm làm việc dễ dàng nhìn thấy vấn đề nằm ở đâu, và cần phải xử lý nó ở cấp độ nào để tối giản chi phí và tiết kiệm nhiều thời gian nhất, đồng thời không ảnh hưởng đến tính nhất quán của thiết kế.

Thiết kế trải nghiệm người dùng: Khi thiết kế không còn chỉ là làm cho đẹp

Steve Jobs từng nói: “Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works”. Thiết kế Trải nghiệm người dùng (User eXperience – UX) có thể xem là một ví dụ điển hình cho phát biểu này. Thiết kế UX thực sự không còn chỉ là việc “làm cho đẹp”. Các Thiết kế được sử dụng trên các thiết bị công nghệ hiện đại, khiến nó cũng mang tính khoa học nhiều hơn nghệ thuật.