Blog mới nhất

Blog

Đo lường hiệu quả tối ưu UX

Để chứng minh được tính hiệu quả của UX, nó cần được chuyển hóa thành những giá trị có thể định lượng cho phép họ truyền đạt đến khách hàng

Nghiên cứu Trải nghiệm Người dùng

Chúng tôi nhận ra rằng UX Research ngày càng trở nên thú vị khi mỗi con người trong đội Nghiên cứu dường như bỏ hẳn cái mình quan tâm và nói về cách người dùng quan tâm.